Algemene ledenvergadering van 7 maart

Dinsdag 7 maart was de Algemene Ledenvergadering (ALV) TVNV waar zoals altijd is teruggeblikt op het afgelopen seizoen (zie filmpje 3:29), de jaarcijfers en contributie aan de orde zijn gekomen en vooruit is geblikt op het komend seizoen.  Hieronder een kort verslag van de belangrijkste punten.

  • Frank van Herpen is benoemd tot voorzitter
  • Contributie is vastgesteld op 200 euro (zie lidmaatschapsbedragen)
  • Financieel jaar is afgesloten met een  positief resultaat.
  • De belangrijkste inkomensbronnen zijn: contributie, de sportkantine en sponsoring. Het vergroten van deze inkomsten bronnen is belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.
  • Het leden aantal is weliswaar stabiel (350-400) doch te laag gezien het aantal banen. Ook zijn er weinig jeugdleden. Het uitbreiden van het aantal leden staat de komende tijd centraal waarbij het idee om een aantal padelbanen aan te leggen een serieuze optie is, die de komende tijd verder wordt onderzocht.
  • De sponsoring is tevens een belangrijke pijler van de vereniging en heeft nieuwe vrijwilligers nodig. Mocht je interesse hebben, laat het weten. Mail bestuur@tvnieuwvennep.nl.
  • Dit jaar extra aandacht voor een veilig sportklimaat; Dianne Roerdink is aangesteld als vertrouwenspersoon.
  • Duurzaamheid is ook een belangrijk thema, gezien de stijgende energiekosten. Vorig jaar is de baanverlichting vervangen door energie zuinige LED-verlichting. De vereniging zoekt nog een vrijwilliger (energie coördinator) die op dit onderwerp wil doorbouwen.

Carla Laan Trofee voor Vrijwilliger van het jaar

Ieder jaar wordt  traditie getrouw tijdens de ALV een vrijwilliger extra in het zonnetje gezet. Deze keer viel de eer toe aan Roel Surink (zie foto onder) die de Carla-Laan-onderscheiding mocht ontvangen. Roel is de drijvende kracht achter het Haarlemmermeer Open Toernooi (HOT) en de jaarlijkse clubkampioenschappen (CK). Roel van harte!

Deze onderscheiding  is vernoemd naar wijlen Carla Laan die met haar inzet en bevlogenheid veel voor onze vereniging heeft betekend. Door haar naam aan de waardering voor een bijzondere vrijwilliger te koppelen,  willen we haar graag eren en blijvend herinneren.

Plaats een reactie