Afval scheiding bij TVNV

Binnen de vereniging zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Daarom wordt het afval zoveel mogelijk apart ingezameld ten behoeve van hergebruik.

Oude tennisballen

Oude tennisballen kun je inleveren in de rode kliko in het clubhuis. Deze ballen worden regelmatig opgestuurd naar oudetennisballen.com in ‘s-Hertogenbosch. Een organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid die de ballen een 2e leven geeft en met de opbrengsten initiatieven steunt zoals G-tennis (zie ‘Wat doen we met de opbrengsten’).

Contactpersonen: Franklin Abels en Frank Alta

Plastic flessen

Vanaf 1 juli 2021 is in Nederland op kleine plastic flessen (petflessen) statiegeld ingevoerd. Wil je het statiegeld terug ontvangen dan kun je het flesje inleveren bij de supermarkt. Bij TVNV kun je geen statiegeld terugkrijgen. Wel is er een apart inzamelingspunt waar je je flesje kunt doneren. Het flesje wordt dan apart ingezameld, opgehaald en hergebruikt. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook beter voor de club daar deze het statiegeld ontvangt. Bij het inleveren is het belangrijk dat de barcode goed te scannen, de fles onbeschadigd en in zijn originele vorm is. In de kantine vind je de ronde oranje container (foto onder rechts) en verspreid over het park vind je meerdere grijze bakken met een oranje deksel (foto links) waar je je plastic flesje kwijt kan. Dank alvast voor je donatie!

Contactpersonen: Ed Wannée en Frank Alta

Plastic en drankverpakkingen (PBD)

Plasticafval zonder statiegeld en drankverpakkingen zoals blikjes en melkkartons verzamelen we vanaf 1 januari 2023 ook apart in. Daar komen nog aparte inzamelpunten voor. Hierdoor hebben we minder restafval en dat is beter voor het milieu en het scheelt de vereniging in de kosten van het laten ophalen en verwerken van het restafval.

Via onze deelnamen aan de actie Afval Goed Geregeld wordt het plastic en drankverpakkingsafval en het glazen verpakkingsafval vanaf 1 januari 2023 gratis opgehaald. De ophaal- en verwerkingskosten van inzamelaar Van Dijke komen, mits wij het afval op de juiste wijze aanbieden, voor rekening van Afval Goed Geregeld.

Glas

Hoe minder restafval hoe beter. Beter voor het milieu en beter voor onze clubkas daar we per keer betalen voor het laten ophalen en verwerken van het restafval. Daarom scheiden we zoveel mogelijk ons afval. Ook het glas wordt apart ingezameld. In de bijkeuken staat onderstaande rolcontainer. Is de bak vol dan belt Carla inzamelaar Van Dijke om de container te legen.

Contactpersonen: Carla van Woerden


Restafval

Hoe minder restafval hoe beter. Beter voor het milieu en beter voor onze clubkas daar we per keer betalen voor het laten ophalen en verwerken van het restafval. Naast het clubhuis aan de kant van Jumpkids staat een grote (deels) ondergrondse container. Hier wordt het restafval van TVNV en Jumpkids in verzameld. We proberen de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te houden door zoveel mogelijk afval te scheiden en apart in te zamelen zoals glas, plastic, blik en drinkkarton (PBD), textiel, papier en tennisballen.

Contactpersonen: Carla van Woerden


Textiel

Achter het clubhuis vind je een textielcontainer van Sympany. Een organisatie zonder winstoogmerk die het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Als vereniging ontvangen we een kleine opbrengst uit deze verkoop en recycling.

Wat mag er in de textielcontainer


Oud papier en karton

De sportkantine scheidt het afval waarbij papier en karton in de aparte containers komen die achter het clubhuis staan. Deze papier en kartoncontainers worden maandelijks geleegd tijdens de oud-papier-ophaal van GOPA. Hiermee worden de kosten op het restafval verminderd, worden grondstoffen hergebruikt en delen de deelnemende sportclubs aan GOPA mee in de papieropbrengst.

Contactpersonen: Carla van Woerden (barcommissie) Frank Alta (oud papier GOPA)