Afvalscheiding bij TVNV

Bij tennisvereniging Nieuw-Vennep zamelen we tennisballen, statiegeld flesjes en blikjes, glas, plasticverpakkingen, drinkkartons, papier en karton apart in. Want hoe minder restafval hoe beter. Beter voor het milieu en beter voor de vereniging.

Oude tennisballen

Oude tennisballen lever je in, in de rode rolcontainer in het clubhuis. De ballen worden regelmatig opgestuurd naar oudetennisballen.com in ‘s-Hertogenbosch. Een organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid die de ballen een 2e leven geeft en met de opbrengsten initiatieven steunt zoals G-tennis (zie ‘Wat doen we met de opbrengsten’).

Contactpersonen: Franklin Abels en Frank Alta

Plastic flessen en blikjes (statiegeld)

Sinds 1 juli 2021 is in Nederland op kleine plastic flessen statiegeld ingevoerd en per 1 april 2023 zit ook 0,15 cent statiegeld op blikjes. Zowel het flesje als het blikje kun je doneren in onderstaande containers. Wil je het statiegeld terug ontvangen dan kun je je flesje en blikje inleveren bij de supermarkt. Bij het inleveren is het belangrijk dat de barcode goed te scannen is en het flesje/blikje onbeschadigd en in zijn originele vorm is; klein deukje is geen probleem. In de kantine vind je de ronde oranje container (foto onder midden) en verspreid over het park vind je meerdere grijze bakken met een oranje deksel (foto links) waar je je plastic flesje en blikje kwijt kan. Dank alvast voor je donatie!

Contactpersonen: Ed Wannée en Frank Alta

Plastic verpakkingen en drankkartons

Plasticverpakkingen en drankkartons (PD) zamelen we vanaf 1 januari 2023 ook apart in. In de sportkantine (bijkeuken) staat deze bak (zie afbeelding rechts). Hierdoor hebben we minder restafval en dat is beter voor het milieu en het scheelt de vereniging in de kosten van het laten ophalen en verwerken van het restafval.

Let op: geen blik in deze PD-rolemmer.

Via onze deelnamen aan de actie Afval Goed Geregeld wordt het plastic en drankverpakkingsafval en het glazen verpakkingsafval vanaf 1 januari 2023 gratis opgehaald. De ophaal- en verwerkingskosten van inzamelaar Van Dijke komen, mits wij het afval op de juiste wijze aanbieden, voor rekening van Afval Goed Geregeld.

Glas

Ook het glas wordt apart ingezameld. In de bijkeuken staat onderstaande rolcontainer. Is de bak vol dan geeft Carla een belletje naar Van Dijke om de container te laten legen.

Contactpersonen: Carla van Woerden


Textiel

Achter het clubhuis vind je een textielcontainer van Sympany. Een organisatie zonder winstoogmerk die het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Als vereniging ontvangen we een kleine opbrengst uit deze verkoop en recycling.

Wat mag er in de textielcontainer


Oud papier en karton

De sportkantine scheidt het afval waarbij papier en karton in de aparte containers komen die achter het clubhuis staan. Deze papier en kartoncontainers worden maandelijks geleegd tijdens de oud-papier-ophaal van GOPA. Hiermee worden de kosten op het restafval verminderd, worden grondstoffen hergebruikt en delen de deelnemende sportclubs aan GOPA mee in de papieropbrengst.

Contactpersonen: Carla van Woerden (barcommissie) Frank Alta (oud papier GOPA)

Restafval

Naast het clubhuis aan de kant van Jumpkids staat een grote (deels) ondergrondse container. Hier wordt het restafval van TVNV en Jumpkids in verzameld. We proberen de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te houden door zoveel mogelijk afval te scheiden en apart in te zamelen.

Contactpersonen: Carla van Woerden