Privacy en AVG

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers om te gaan. Om die reden is een privacyverklaring op de website geplaatst waarin je kunt lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Op hoofdlijnen betekent dit dat wij:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • de persoonsgegevens verwerking beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • gebruik maken van KNLTB Club voor onze ledenadministratie en facturatie.

Privacyverklaring Tennisvereniging Nieuw-Vennep

Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt dan horen wij deze graag. Mail secretaris@tvnieuwvennep.nl.