Vanaf nieuwe seizoen ook apart PBD inzamelen

Plasticafval zonder statiegeld en drankverpakkingen zoals blikjes en melkkartons verzamelen we in 2023, net als thuis, ook apart in. Daar komen nog aparte inzamelpunten voor. Hierdoor hebben we minder restafval en dat is beter voor het milieu en het scheelt de vereniging in de kosten van het laten ophalen en verwerken van het restafval.

Via onze deelnamen aan de actie Afval Goed Geregeld wordt het plastic en drankverpakkingsafval en het glazen verpakkingsafval in 2023 gratis opgehaald. De ophaal- en verwerkingskosten van inzamelaar Van Dijke komen, mits wij het afval op de juiste wijze aanbieden, voor rekening van Afval Goed Geregeld.

Contactpersonen: Carla van Woerden en Frank Alta

Zie ook afvalscheiding bij TVNV

Plaats een reactie