Algemene ledenvergadering van 11 januari

Vrijdag 11 januari vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Belangrijkste zaken: geactualiseerde statuten en reglementen aangenomen, positief financieel resultaat, contributie blijft gelijk en inzet op ledenwerving, sponsoring en verduurzaming in 2019.

Verslag van deze ALV volgt nog per mail. De aangepaste reglementen vind je op de site. In maart vindt een bijzondere ALV plaats over het thema verduurzaming.

Vrijwilliger in het zonnetje

Dit jaar is de Carla Laan trofee gegaan naar Annemarie Plevier die al meerdere jaren zich menig zondagochtend inzet voor de coördinatie van de competitie voor de jeugd (Kids World Tour). Helaas was zij niet aanwezig vanwege een gebroken heup maar Jolanda van Bohemen heeft de bloemen alsnog weten te overhandigen. Van harte en beterschap Annemarie!

Plaats een reactie