Gedragsregels & Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Samen met de KNLTB staan we voor een integere tennissport.

Gedragscodes

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes  en een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden.

Met deze aanpak van de KNLTB doen we mee om bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatiematchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.

Video: Fairplay in tennis