FAQ rondom Bar68 diensten

Bardienst in de praktijk

Is je iets opgevallen? Moet er iets veranderen? Was iets op? Kwam je opvolger niet opdagen? Trof je een rommel aan? Heb je andere vragen of onduidelijkheden? Meld dit dan bij de barcommissie via bar68@tvnieuwvennep.nl. Je kunt dit tevens doorgeven in het notitieboek dat achter de bar ligt. Zie ook contactinfo barcommissie 

Een speciaal diploma is niet nodig. Echter nu de gemeente de handhavingsplicht over het verantwoord alcohol gebruik heeft, wordt hier ook strenger op gecontroleerd. De gemeente verwacht dat iedere barvrijwilliger een test heeft gedaan met betrekking tot het verantwoord alcohol gebruik en dat de vereniging het certificaat kan tonen bij een controle.

De test is niet moeilijk, wel leerzaam. Echt, je slaagt altijd.
Dus graag de test doen en het certificaat mailen naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Ga naar de website van het NOC*NSF via http://www.nocnsf.nl/iva en doe de test.

Ieder lid krijgt toegang tot de gang van het clubhuis om naar het toilet te kunnen indien de bar gesloten is en tevens voor het afhangen/bevestigen van banen op het Afhangbord. Dit gebeurt via de AirKey app op je telefoon waarvoor een separate handleiding op de website staat.

Op de dag dat je een bar- / keukendienst hebt, zal je via dezelfde app tevens de kantinedeur kunnen openen.

Wil je op weggeholpen worden door een barcoördinator? Stuur dan een mailtje naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Wij proberen het de leden zo makkelijk mogelijk te maken en gaan ervan uit dat iedereen het kan. Bij je allereerste dienst kun je de hulp inschakelen van een barcoördinator. Stuur hiervoor een mailtje naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

De barcoördinatoren zijn in geval van bijzonderheden (nood) altijd bereikbaar. Daarnaast ligt er een instructiemap waarin uitleg wordt gegeven over diverse apparatuur en taken.

Onder een bardienst valt onder andere het schenken van drankjes, koffie, thee, bier tappen als ook het netjes achterlaten van de bar en het clubhuis na afloop van je bardienst. Mogelijk dat er ook om snacks wordt gevraagd. Dan is het ook de bedoeling de frituur of het tosti-ijzer enz. te bedienen.

Bij een keukendienst ligt de nadruk veel meer op de keuken dan op de bar. Hierbij gaat het dan naast het bedienen van de frituur en het tosti-ijzer om het klaarmaken van diverse broodjes en competitie- en compromisschotels.

Schoonmaak
Bij de diensten hoort ook het schoonmaken van de gebruikssporen in de kantine, bar en keuken. Denk bijvoorbeeld aan het draaien van de vaatwasser, een doekje over de bar en tafels halen en het vegen van de kantine. Er liggen instructies klaar om duidelijk aan te geven wat er gedaan moet worden en hoe de apparatuur te bedienen.

Tijdens competitiedagen wordt er meer gegeten op de club. Er zijn dan 2 vrijwilligers aanwezig.
Een bardienstmedewerker blijft veel meer achter de bar, alhoewel die ook soms kan helpen met kleine hapjes.
Iemand die meer feeling heeft voor keukenwerk kan zich specifiek voor de keukendienst opgeven. Er wordt dan verwacht dat je broodjes maakt, frituur bedient, enz. Mocht het dan vervolgens rustiger zijn in de keuken, dan wordt je geacht bij te springen achter de bar.

Een dienst duurt 3,5 uur, met eventueel wat extra tijd om over te dragen. Zorg dat je dus op tijd voor je dienst bent. Op maandag t/m donderdag is de sluitingstijd van het clubhuis 23.30u. Het alarm gaat om 00.30u af. Mocht je in de avond staan en iedereen is op tijd naar huis, dan heb je geluk en kan je eerder afsluiten.

Belangrijke regels

Ja dat is mogelijk. Zie artikel 2 Barreglement . Een bardienst beslaat 3,5 uur. Een bardienst kan worden afgekocht voor EUR 25,- per dienst. Meld zo spoedig mogelijk hoeveel diensten je wilt afkopen aan de barcommissie bar68@tvnieuwvennep.nl. Je ontvangt vervolgens via de penningmeester een factuur.

NB: Leden die deelnemen aan de voor- of najaars- of zomeravondcompetitie zijn als team verplicht minimaal 1 bardienst te vervullen tijdens de competitie periode op de woensdagavond of vrijdagavond, zaterdag overdag of zondag overdag (artikel 1 Barreglement).

Voor het niet uitvoeren van een bardienst wordt EUR 50,- in rekening gebracht.

Categorie: Belangrijke regels

Mocht je niet kunnen en ook niemand anders hebben geregeld om jouw dienst over te nemen, dan staat hier een boete op van € 50,- per gemiste dienst (zie artikel 2 Barreglement)

Categorie: Belangrijke regels

Nee, zodra je 70 jaar of ouder bent, ben je niet verplicht diensten te draaien (zie artikel 1 Barreglement). Dit mag uiteraard wel.

Categorie: Belangrijke regels

Nee, zodra je als slaaplid geregistreerd staat, ben je niet verplicht diensten te draaien. Dit mag uiteraard wel. Zodra je weer gaat tennissen en je slaaplid-af bent, ben je weer verplicht diensten te draaien. Het aantal diensten zal dan naar rato van het aantal resterende maanden worden bepaald (en naar boven afgerond worden indien het niet op een heel getal eindigt).

Categorie: Belangrijke regels

We zijn een vereniging en iedereen draagt daarin zijn steentje bij als vrijwilliger. Zo zijn er vrijwilligers die naast dat zij bardiensten draaien, ook in het bestuur of in een commissie zitten, oud papier lopen, het grasmaaien, etc. of zelfs een combinatie daarvan. Er staat daarom dus geen vergoeding tegenover een extra bar- / keukendienst draaien.

Categorie: Belangrijke regels

Alleen leden van 18 jaar en ouder mogen dienst draaien. Tijdens grote evenementen en toernooien kan het bestuur besluiten om een externe cateraar in te huren voor de keuken.

Categorie: Belangrijke regels

Natuurlijk! Je kunt jezelf extra inplannen of op de reservelijst laten zetten zodat de bardienstplanners je kunnen benaderen om, in geval van nood, een extra dienst te draaien.

Categorie: Belangrijke regels

Als je niet kunt op afgesproken dag , probeer dan zelf met iemand te ruilen. Indien je niemand kan vinden mail dan 2 dagen van te voren naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Bij plotselinge omstandigheden neem je contact op met een barcoördinator. De contactgegevens staan vermeld op de site . Doe dit uitsluitend en alleen als er echt geen andere oplossing te vinden is.

Categorie: Belangrijke regels

Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn om diensten te draaien.

Categorie: Belangrijke regels

Ja. Alle leden tussen de 18 en 70 jaar (met uitzondering van de G-leden) die een volledig seizoen lid zijn, zijn verplicht tot het uitvoeren van 3 bardiensten per verenigingsjaar (artikel 1 Barreglement). Het draaien van diensten is noodzakelijk om zo het clubhuis open te kunnen stellen, zodat iedereen lekker een kop koffie of drankje kan drinken na het tennissen of bij het kijken naar tennissen.

Een bardienst kan worden afgekocht voor EUR 25,- per dienst (artikel 2 Barreglement). Meld zo spoedig mogelijk via bar68@tvnieuwvennep.nl hoeveel diensten je wilt afkopen (max 3).

NB: Leden die deelnemen aan de voor- of najaars- of zomeravondcompetitie zijn als team verplicht minimaal 1 bardienst te vervullen tijdens de competitie periode op de woensdagavond of vrijdagavond, zaterdag overdag of zondag overdag (artikel 1 Barreglement).

Categorie: Belangrijke regels

Ja, dat kan, mits dat de persoon die jouw dienst overneemt, lid is van de vereniging. Geef dit wel even door aan de barcommissie via bar68@tvnieuwvennep.nl.

Categorie: Belangrijke regels

Nee, we zijn een vereniging en gaan ervan uit dat iedereen wil bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.

Categorie: Belangrijke regels

Alle leden tussen de 18 en 70 jaar hebben 2 verplichte bardiensten. Competitie spelende leden hebben met hun team ook nog een dienst per competitie (dus speel je voor en najaar, dan ook met je team voor en najaar een bardienst) deze laatste is niet afkoopbaar.

Categorie: Belangrijke regels

Inschrijven voor een dienst

Een speciaal diploma is niet nodig. Echter nu de gemeente de handhavingsplicht over het verantwoord alcohol gebruik heeft, wordt hier ook strenger op gecontroleerd. De gemeente verwacht dat iedere barvrijwilliger een test heeft gedaan met betrekking tot het verantwoord alcohol gebruik en dat de vereniging het certificaat kan tonen bij een controle.

De test is niet moeilijk, wel leerzaam. Echt, je slaagt altijd.
Dus graag de test doen en het certificaat mailen naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Ga naar de website van het NOC*NSF via http://www.nocnsf.nl/iva en doe de test.

Dit kan zeker! Tijdens de competitiedagen en -avonden hebben wij altijd 2 personen staan voor de dienst. Dit zijn dus bij uitstek diensten om samen op te geven.

Je kunt opnieuw een wachtwoord aanvragen via de app zelf. Vul hier het emailadres is dat de ledenadministratie gebruikt. Je ontvangt vervolgens een mail op dat mailadres met een tijdelijk wachtwoord.

Je vindt je ingeplande diensten op de volgende manier:

  1. In de KNLTB ClupApp. Ga naar ‘Mijn profiel’ en kijk onder ‘Mijn agenda’. Je zit hier je diensten.
  2. Op de KNLTB site (https://mijn.knltb.club/) vind je na inloggen je diensten getoond in de lijst ‘Mijn diensten’.
  3. Mocht bovenstaande niet lukken, dan kun je een overzicht krijgen van je diensten door een e-mail te sturen naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Opgeven voor bar- / keukendiensten kan op drie manieren:
1. Via de dienstplanner in de KNLTB ClubApp op je telefoon
2. Via de KNLTB site op je computer (https://mijn.knltb.club/)
3. Door te reageren op een verzoek van de bardienstplanners (mondeling dan wel per e-mail)

Via de dienstplanner in de KNLTB ClubApp op je telefoon
In de app scroll je naar beneden. Onder het clubnieuws vind je de button ‘Dienstenplanner’. Klik hierop (zie linker schermafbeelding hieronder).

Vervolgens selecteer je de datum waarop je een bardienst wilt draaien via het kalendericoontje rechtsboven of door naar links of rechts te swipen. Klik op de bardienst die je wilt draaien en die nog beschikbaar is (zie rechter schermafbeelding hierboven) en vervolgens op ‘Inplannen’ of op het pijltje linksboven om naar het vorige scherm terug te keren. Tevens ontvang je een bevestigingsemail.

Via de KNLTB site op je computer
Login op https://mijn.knltb.club/ met je bondsnummer welke op je KNLTB-tennispas staat en je wachtwoord. Vervolgens kun je de maand selecteren waarin je bardiensten wilt draaien (zie onderstaande scherm) en klik op ‘Details’ van de bardienst die je wilt draaien. Klik vervolgens op ‘Inplannen’ of klik op ‘Terug naar de lijst’ om terug te keren naar de lijst van beschikbare diensten. Bardiensten die getoond worden in het grijs zijn reeds bezet.

Zodra je je hebt ingepland, zal de bardienst aan de lijst ‘Mijn diensten’ worden toegevoegd. Tevens ontvang je een bevestigingsemail.

Via e-mailverzoek van bardienstplanners
Regelmatig zullen de bardienstenplanners een e-mail sturen met een overzicht van lege bardiensten en de oproep je op te geven voor deze diensten. Je kan je vervolgens opgeven voor een dienst door binnen deze e-mail op de voor jou geschikte dag/avond te klikken.

Weersomstandigheden

Gaat het tijdens jouw bardienst regenen, dan blijft het clubhuis en de bar open zolang er mensen in het clubhuis zijn. Je bardienst is pas afgelopen als de tijd van de dienst erop zit, of als de banen onbespeelbaar blijven en er niemand meer in het clubhuis is. Deze bardienst telt mee in het totaal aantal te draaien bardiensten.

Categorie: Weersomstandigheden

Ja, deze bardienst zal je moeten inhalen.

Categorie: Weersomstandigheden

Bij code oranje en rood van het KNMI zullen de banen naar alle waarschijnlijkheid onbespeelbaar zijn. In andere gevallen kan het zo zijn dat de banen (snel weer) bespeelbaar zijn en/of dat er leden op het park aanwezig zijn die er op rekenen dat de bar open is. Check dus van te voren met de barcommissie of het clubhuis open is of gaat. Want je wilt voorkomen dat je een boete krijgt voor het niet komen opdagen. Pas na bevestiging van de barcommissie dat het clubhuis dicht is, kun je er vanuit gaan dat je bar- / keukendienst niet door gaat en voorkom je een boete.

Categorie: Weersomstandigheden