Wie doet wat

Bestuur                                  bestuur@tvnieuwvennep.nl

Rogier Liefbroer (voorzitter)           voorzitter@tvnieuwvennep.nl
Ilse van der Giessen  (secretaris)        secretaris@tvnieuwvennep.nl
Stephan Baaij (penningmeester)          penningmeester@tvnieuwvennep.nl
Jolanda van Boheemen                          joxan22@kpnmail.nl
Marco Hill                                                  marco.hill@hotmail.com

Zie portefeuille verdeling bestuur


Financieel
Stephan Baaij (penningmeester)        penningmeester@tvnieuwvennep.nl
[Carla van Woerden backup]

Cindy Boerop (kascontrole)
Jacqueline Wannee (kascontrole)


Ledenadministratie

Paul Wijchers                                          ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl


Communicatie

Frank Alta                                           communicatie@tvnieuwvennep.nl


Sponsoring

Bart de Wit                                              sponsoring@tvnieuwvennep.nl
Wouter Meijer
Xander Groenewegen


Jeugd commissie

Rob Soeters (voorzitter)                       jeugd@tvnieuwvennep.nl
Nicolette Laan 
Krista Roos 

Pauline van der Kwaak                        jck@tvnieuwvennep.nl   
Annemarie Plevier (worldtour)         annemarie.plevier@planet.nl
Yvonne van Everdingen (comp.)       arnold306@ziggo.nl

Herma Martina (jeugd HOT)
              jhot@tvnieuwvennep.nl
Jacqueline Wannee (jeugd HOT)


Sportkantine First place Horeca

Arjan Verbaas
Telefoon sportkantine: 0252-673546
Mobiel: 06-24691543
Mail: info@firstplacehoreca.nl


Beheer park en banen

Lex Parree                                               l.parree@euroflux.com
Albert Lunenborg
Mirjam Snoeks
Edwin de Raadt
Frank Alta

Groengroep
Jannie Pul                                            janniepul@ziggo.nl
Tiny Hart
Riet Verlaan
Onnie Booy
Yvonne Rothert
Anneke Kulk
Tinie Baaij
Wil van der Linden

Toegangsbeheer
Frank van Herpen                            toegangsbeheer@tvnieuwvennep.nl


Ophalen oud papier

Janie Hollander                                 louis.hollander@ziggo.nl
Frank Alta                                          falta@live.nl


Schooltennis

Marco Hill                                                  marco.hill@hotmail.com
Victor Beelt
Danny Pietersen
Peter Pollé


Competitie senioren

Paul van Lingen                                  competitie@tvnieuwvennep.nl
Ingrid Brabander


Haarlemmermeer open toernooi (HOT)

Vacature
Sandra Faas                                          HOT@tvnieuwvennep.nl 
Rik Elderhuis                                       opentoernooi@tvnieuwvennep.nl
Wouter Meijer

HOT 50+
Carla van Woerden                             carla.van.woerden@gmail.com 
Ineke Beuke
Stephan Baaij
Louis Hollander
Hans Bakker


Openingstoernooi

Brigitte Dreijer                                      bdreijer@icloud.com 
Yolanda Broekhuizen                          xifotografie@kpnmail.nl


Clubkampioenschappen

Rik Elderhuis                                              wieisdebeste@tvnieuwvennep.nl
Jolanda van Boheemen                               evenementen@tvnieuwvennep.nl
Frank Alta (communicatie)                     communicatie@tvnieuwvennep.nl


Evenementen commissie

Jolanda van Boheemen                               evenementen@tvnieuwvennep.nl
Barbara Bus
Lisette Wiekmeijer
Tessa de Kolf
Madelon Overtoom
Jacqueline Wanneé


G-Tennis

Brigitte van Kan                                    gtennis@tvnieuwvennep.nl 
Arthur Maaswinkel
Carin Verhagen


ICT

Vacature                         ICT@tvnieuwvennep.nl


Voor aanvullingen of suggesties mail communicatie@tvnieuwvennep.nl