ALV van dinsdag 15 februari 2022

Dinsdag 15 februari vond de algemene ledenvergadering (ALV) wederom digitaal plaats. Het bestuur bestaande uit Ingrid van Gerwen (secretaris), Carla van Woerden (algemeen bestuurslid), Dirk-Jan van der Vecht (algemeen bestuurslid en ICT beheer) en Rob Bron (kandidaat penningmeester) hadden deze avond weer strak georganiseerd, hieronder de belangrijkste punten.

  • Rob Bron is benoemd tot penningmeester en neemt het stokje over van Stephan Baaij die de afgelopen 7 jaar er (mede) voor gezorgd heeft dat de club er financieel weer goed voor staat.

  • Rogier Liefbroer treedt af als voorzitter na zich 7 jaar met veel enthousiasme in te hebben gezet voor de vereniging. De functie van voorzitter is nog vacant. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij bestuur@tvnieuwvennep.nl

  • Het aantal leden van de vereniging bedroeg 333 per 1 januari 2021, naar 348 leden per 31 december 2021 met een piek in augustus van 479 leden (zomerleden). Ledenadministratie wordt verzorgd door Paul Wijchers.

  • De Carla Laan trofee is gegaan naar Jacqueline Wannée. Zij is al jaren actief als vrijwilliger. Eerst bij de jeugdcommissie, het jeugd-HOT en de ledenadministratie. Momenteel actief in de kascommissie en de barcommissie. Bar68 heeft Jacqueline mede opgericht.

  • Terugkoppeling leden-tevredenheidsenquête door Dirk-Jan (zie presentatie).
  • Besluit tot vervanging baanverlichting door Led-verlichting (zie ‘TVNV investeert in duurzame ledverlichting op de banen’)

  • Uit het financieel verslag blijkt een positief eigen vermogen, de obligatieleningen van de leden zijn geheel afgelost en deels kwijtgescholden.

  • De contributie blijft ongewijzigd op 185 euro voor seizoen 2022.

  • Mirjam Snoeks is postuum benoemd tot erelid van de vereniging. Mirjam was een enthousiaste vrijwilliger, heeft onder meer de baanklok gesponsord, onderhield de standenbordjes en was bekend om het grasmaaien op de machine. Zowel voor als achter de schermen was ze actief en zeer betrokken. Met een gulle lach en altijd positief. Dit is de eerste keer dat een lid postuum erelid is gemaakt.

  • Vrijwilligers gezocht. Bart de Wit zal het verenigingscompetitieleider (VCL) stokje overnemen van Paul van Lingen (zaterdag). Verder wordt er gezocht naar leden voor de sponsorcommissie en kan de organisatie van het HOT nog handjes (een planner) gebruiken.

Wil je meer informatie dan kun je terecht bij de Ingrid van Gerwen, secretaris bestuur TVNV: secretaris@tvnieuwvennep.nl

Plaats een reactie