Gedragsregels roken en alcohol

GEDRAGSREGELS ROKEN EN ALCOHOL
januari 2012

Gedragsregels roken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2006 is bij stemming door de aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel voor een algemeen rookverbod in het clubhuis aangenomen.


Gedragsregels alcohol

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in het clubhuis of elders op het terrein van TV Nieuw-Vennep. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers, op de banen of buiten ons terrein) te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.

Er wordt geen alcohol verstrekt aan:

  • Personen onder de 18 jaar. Bij twijfel zal om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
  • Indien dit niet kan worden overlegd, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.|
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Gedurende een bardienst is het voor het in functie zijnde persoon niet toegestaan alcoholhoudende drank te gebruiken.

Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door een hiertoe bevoegd persoon uit het clubhuis verwijderd.